Fiksni ortodontski aparat

Specifičnost ove terapije je što aparat postavlja stomatolog i što se on ne skida tokom trajanja terapije.
Dužina trajanja terapije je individualna, zavisi od toga koliko je anomalija komplikovana, ali i od saradnje sa pacijentom – redovni dolasci na kontrole svakako dovode do efikasnije i brže terapije.