Kompozitna plomba u frontu

Današnji materijali izbora su kompoziti i glass-ionomer cementi. Njihova estetska svojstva prate i funkcionalne zahteve koji su pred materijal za zubni ispun stavljene.